Sprzedaż towarów wkrótce się rozpocznie...

The sale of the products will start soon...

TAK, JESTEŚ W ODPOWIEDNIM MIEJSCU.
SPRZEDAŻ STARTUJE W NAJBLIŻSZYM CZASIE...

YES, YOU'RE IN THE RIGHT PLACE.
SALES WILL START SOON ...

DO OTWARCIA POZOSTAŁO: